“การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์” วรพจน์ พันธุ์พงศ์ : ค่าย BCWW2012

หมวดหมู่: สื่อ


“การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์” โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์

หนึ่งในการบรรยายจากวิทยากรในค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (Bangkok Creative Writing Workshop 2012) จัดโดย Bookmoby ร่วมกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมการเขียนทั้ง 20 คนได้มีผลงานเรื่องสั้นออกมาในหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชื่อ สะกด

สามารถโหลดหนังสือ “สะกด” ได้ฟรี ที่นี่

ชมคลิปบรรยายจากวิทยากรในหัวข้ออื่นๆ:

จากการอ่านหนังสือกระดาษสู่คอมพิวเตอร์ โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา
สนทนาภาษาไซไฟ กับ วินทร์ เลียววาริณ
ศิลปะการเขียนนวนิยาย โดย อุทิศ เหมาะมูล
การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์
ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์ โดย ซะการีย์ยา อมตยา
ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสมัยใหม่ โดย วาด รวี